Kontakt
Informationen Integrationskurse Ungarisch

Integrációs nyelvtanfolyamok (BAMF)

 

Itt aktuális információkat talál az integrációs nyelvtanfolyamok engedélyezésének feltételeiről, tartalmáról, a kurzusokkal kapcsolatos tudnivalókról és a nürnbergi (bajorországi) DAA által szervezett BAMF-tanfolyamok illetékeseiről.

 

 

 

 

Amennyiben Ön Németországban szeretne élni, mind a hétköznapokban, mind a munkahelyén szüksége lesz a német nyelvre. Enélkül szinte lehetetlen egy igényes munkahelyet találnia. A németországi beilleszkedés is csak akkor lehet sikeres, amennyiben Ön meg tudja magát értetni németül. A nürnbergi Német Közalkalmazotti Akadémia („Deutsche Angestellten-Akademie”/DAA) – a Migráció- és Menekültügyi Szövetségi Hivatal („Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“/BAMF) megbízásából – integrációs nyelvtanfolyamokat („Integrationskurse“) szervez.

 

Ki vehet részt a kurzuson?
Mindenekelőtt a következő személyek vehetnek részt egy ilyen tanfolyamon:

 • tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek
 • migrációs hátterű német állampolgárok
 • EU-állampolgárok
 • Az egykori keleti blokk országaiból visszatelepült németek
 • Sziriából, Irakból, Iránból, Eritreából és Szomáliából érkezett menekültek
   

A kurzus tartalma és menete
A DAA Nürnberg által szervezett integrációs tanfolyamok két részből állnak: egy nyelvtanfolyamból és egy úgynevezett „orientációs kurzusból“ („Orientierungskurs“). Egy teljes „integraciós tanfolyam“ általában 700 tanórából áll.

 

Nyelvtanfolyam (Sprachkurs)
A nyelvtanfolyam alapkurzusból és egy erre épülő második kurzusból áll, amelyek együttesen 600 órát tesznek ki.
A nyelvtanfolyam a hétköznapi élet fontos témáit öleli fel, mint például:

 • bevásárlás
 • lakás
 • munka és foglalkozás
 • gondozás és gyermeknevelés
 • szabadidő és társadalmi kapcsolatok
 • médiumok és a médiumok használata

Ezen kívül a DAA tanfolyamain megtanul német nyelvű levelet és e-maile-t írni, nyomtatványokat kitölteni és telefonbeszélgetést folytatni. A tanfolyamon rendszeresen ír majd teszteket, amelyek Önt a kurzus végén tartandó záróvizsgára készítik föl.

 

Orientácíós tanfolyam (Orientierungskurs)
A nyelvtanfolyam lezására, azaz 600 tanóra teljesítése után részt kell vennie egy 100 órából álló „orientációs tanfolyamon“ is.

Ezen a kurzuson a következő témákról kell beszélnie:

 • német történelem és kultúra
 • jogok és kötelezettségek Németországban
 • politikai összefüggések
 • értékek, amelyek Németországban fontos szerepet játszanak, például vallásszabadság, tolerancia és egyenjogúság.

A DAA tanfolyamát írásbeli teszttel zárja le.

 

Amit még tudnia kell
Az „Integrációs tanfolyam“ (Integrationskurs) előtt felmérésen kell részt vennie, ahol egy írásbeli teszt és egy beszélgetés segítségével eldől, hogy a kurzus melyik szakasza a legmegfelelőbb az Ön nyelvismereteinek alapján a tanfolyam megkezdésére, illetve hogy egy speciális integrációs tanfolyam célszerűbb volna-e.

Amennyiben Ön a tanítási órákon rendszeresen részt vett és a tanfolyam teljes óraszámát kiaknázta, de a zárótesztben a B1-szintet nem érte el, lehetősége van arra, hogy kérelmezze a tanfolyam második részének 300 órás megismétését. Ezt követően a nyelvvizsgát is még egyszer költségmentesen megkísérelheti.

 

Záróvizsga
Az „Integrációs tanfolyam“ célja az, hogy a résztvevő a záróvizsgát sikeresen letegye.
Ez a vizsga két részből áll: egy írásbeli és szóbeli nyelvvizsgából, valamint egy írásbeli tesztből az „Orientációs kurzus“ anyagából.

 

Bizonyítvány
Amennyiben Ön a nyelvvizsgán a B1-szintet elérte és a zárótesztet az „Orientális kurzus“ végén sikeresen megírta, akkor bizonyítványt kap az integrációs tanfolyam sikeres teljesítéséről („Zertifikat Integrationskurs“).

 

A nyelvvizsga lehetséges fokozatai: német nyelvi teszt bevándorlóknak (DTZ)
Hogy Ön a „Zertifikat Integrationskurs“ nevű tanúsítványt megkaphassa, el kell érnie a bevándorlóknak kiírt nyelvvizsgán („Deutsch-Test für Zuwanderer“/DTZ) a B1-es szintet.
Az „Orientációs kurzust“ lezáró teszt (LiD) a német politikai rendszerrel, a vallási sokszínűséggel és a férfi és nő közötti egyenjogúság témájával kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.

 

Támogatási lehetőségek
Az illetékes német szövetségi hivatal, a „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“/BAMF tanulónként és tanóránként 3,90 eurót térít meg. A kurzus résztvevőinek tanóránként 1,95 eurót kell fizetniük.
A tanfolyam teljes óraszámát, azaz 700 tanítási egységet tekintve az egyszeri részvétel az „Integrációs kurzuson“ egy főre 1365,00 eurót tesz ki.
A záróvizsgán történő egyszeri részvétel költségmentes.
Amennyiben a résztvevő munkanélküli támogatásban (Arbeitslosengeld II) vagy szociális segélyben részesül, felmentést kaphat a költségek fizetése alól.
Bizonyos egyedi előfeltételek esetén a résztvevő „Útiköltségvisszatérítést“ kaphat, amennyiben a tanfolyamot rendszeresen látogatta.

A kérelmek kitöltésénél szívesen állunk rendelkezésére.

További információkat az alábbi honlapon talál:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge